Eenmalig bij aanmelding dient u € 3,50 inschrijfgeld te voldoen. Dit wordt bij de 1e contributie gerekend.

De contributie wordt 2x per jaar in gelijke delen in rekening gebracht.

In januari wordt de 1e contributie en in augustus/september wordt de 2e contributie verstuurd.

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór de half jaarlijkse contributies te worden voldaan en wel

vóór 15 december of vóór 15 juli .

Indien u na deze datum de opzegging inlevert blijft u betalingsplichtig tot de eerstvolgende termijn.

 

Wij belonen gezinnen die meerdere leden bij ons hebben.

Vanaf het 3e lid ontvangt dit lid maar liefst 50% korting van de laagste contributie.

Contributie op jaarbasis:

Groep 1: Strippenkaart € 30,00 voor 10 strippen
Groep 2: €  95,00
Groep 3: €  95,00
Groep 4: €138,00
Groep 5: €  94,00
Groep 6; €  94,00
   
   

 

Nogmaals: Bij tussentijdse afmelding wordt de contributie NIET verrekend. 

 

 

Agenda